Title : Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego pr[owincjała] od J[ego Mości] X[iędza] Hipolita Fabriciusza (?) profess[ora] theo[logiae] żyr[owicensi] r[oku] 1789 d[nia] 13 gr[udnia]

Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego pr[owincjała] od J[ego Mości] X[iędza] Hipolita Fabriciusza (?) profess[ora] theo[logiae] żyr[owicensi] r[oku] 1789 d[nia] 13 gr[udnia]