Title : Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego prowin[cjała] prow[incji] od J[ego] M[ości] X[iędz]a Jędrzejewskiego prokuratora warszawskiego roku 1789 d[nia] 16 grud[nia]

Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego prowin[cjała] prow[incji] od J[ego] M[ości] X[iędz]a Jędrzejewskiego prokuratora warszawskiego roku 1789 d[nia] 16 grud[nia]