Title : Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego prow[incjała] prow[incji] litt[ewskiej] od W[ielebnego] J[ego] M[ości] X[iędza] Terleckiego koadjutora opat[a] brasław[skiego] roku 1789 d[nia] 3 Xbra

Kopia listu pisanego do J[ego] M[ości] X[iędza] Falkowskiego prow[incjała] prow[incji] litt[ewskiej] od W[ielebnego] J[ego] M[ości] X[iędza] Terleckiego koadjutora opat[a] brasław[skiego] roku 1789 d[nia] 3 Xbra