Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z przełomu 1624 i 1625 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z przełomu 1624 i 1625 r.