Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 20 I 1625 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 20 I 1625 r.