Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 4 XII 1624 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 4 XII 1624 r.