Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 7 XI 1624 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 7 XI 1624 r.