Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 2 XI 1624 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 2 XI 1624 r.