Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 5 X 1624 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 5 X 1624 r.