Title : List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 15 IX 1624 r.

List Anny Wazy do Urszuli Meierin z 15 IX 1624 r.