Title : List Anny Wazy doUrszuli Meierin z 26 VIII 1624 r.

List Anny Wazy doUrszuli Meierin z 26 VIII 1624 r.