Title : ZAPOMNIANA KOLEKCJA NAUKOWA STANISŁAWA AUGUSTA –GDZIE JEJ SZUKAĆ?, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

ZAPOMNIANA KOLEKCJA NAUKOWA STANISŁAWA AUGUSTA –GDZIE JEJ SZUKAĆ?, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.