Title : ZASOBY FRANCUSKICH ARCHIWOW NARODOWYCH W PARYŻU DOTYCZĄCE KROLOW POLSKI DO KOŃCA XVII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

ZASOBY FRANCUSKICH ARCHIWOW NARODOWYCH W PARYŻU DOTYCZĄCE KROLOW POLSKI DO KOŃCA XVII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.