Title : PŁACZKI, ŻAŁOBNICY I GENIUSZE ŚMIERCI RĘKĄ MISTRZA I KAMIENIARZAPROSTEGO ŁAMANE… NAGROBKI FIGURALNE NA POLSKICH MOGIŁACH OBECNEGO POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

PŁACZKI, ŻAŁOBNICY I GENIUSZE ŚMIERCI RĘKĄ MISTRZA I KAMIENIARZAPROSTEGO ŁAMANE… NAGROBKI FIGURALNE NA POLSKICH MOGIŁACH OBECNEGO POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.