Title : INWENTARZE BIBLIOTEK BAZYLIAŃSKICH W XVIII W. JAKO ŹRODŁODO BADAŃ NAD KULTURĄ I RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

INWENTARZE BIBLIOTEK BAZYLIAŃSKICH W XVIII W. JAKO ŹRODŁODO BADAŃ NAD KULTURĄ I RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.