Title : INWENTARYZACJA ZABYTÓW REZERWATU HISTORYCZNO- KULTURALNEGO „CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI” WE LWOWIE W LATACH 2008–2015, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

INWENTARYZACJA ZABYTÓW REZERWATU HISTORYCZNO- KULTURALNEGO „CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI” WE LWOWIE W LATACH 2008–2015, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.