Title : LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA DOTYCZĄCA RADZIWIŁŁÓW W RĘKOPISACH ZE ZBIOROW BIBLIOTEKI BAWOROWSKICH WE LWOWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA DOTYCZĄCA RADZIWIŁŁÓW W RĘKOPISACH ZE ZBIOROW BIBLIOTEKI BAWOROWSKICH WE LWOWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.