Title : WIELOKULTUROWOŚĆ ŚRODOWISKA MUZEALNEGO LWOWA W PROJEKCIE WYSTAWOWYM SWOJE/OBCE – O CZYM MILCZĄ ZABYTKI MUZEALNE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

WIELOKULTUROWOŚĆ ŚRODOWISKA MUZEALNEGO LWOWA W PROJEKCIE WYSTAWOWYM SWOJE/OBCE – O CZYM MILCZĄ ZABYTKI MUZEALNE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.