Title : ŹRODŁA DO DZIEJOW WOJNY W INFLANTACH W LATACH 1625–1629 W ROSYJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SANKT-PETERSBURGU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

ŹRODŁA DO DZIEJOW WOJNY W INFLANTACH W LATACH 1625–1629 W ROSYJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SANKT-PETERSBURGU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.