Title : TABLICA Z WILEŃSKIEGO KOŚCIOŁA pw. św. KAZIMIERZA Z ROKU 1630 NA CMENTARZU NA ROSSIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.

TABLICA Z WILEŃSKIEGO KOŚCIOŁA pw. św. KAZIMIERZA Z ROKU 1630 NA CMENTARZU NA ROSSIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.