Title : List Jana Janickiego do Marcjana Wituskiego z 23 VIII 1653 r.

List Jana Janickiego do Marcjana Wituskiego z 23 VIII 1653 r.