Edition

About..

Projekt realizowany przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy


Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(Umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie nr 639/DWB/P/2010 z dnia 16.06.2010 r.)
(Finansowanie na lata 2014-2015: umowa z Ministerstem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 666/P-DUN/Z0/2014 z dnia 06 maja 2014 r.)
 

Współpraca:
 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 more...
This page is based on dLibra framework ver. 4.0    more...